Kolegos iš Lenkijos partnerinės institucijos domėjosi ŠU Nuotolinių studijų centro veikla

Gegužės 7 d. ŠU Tarptautinės savaitės metu Nuotolinių studijų centre lankėsi kolegos Marek Budkiewicz ir Maciej Romaniak iš Stanislovo Stažičiaus viešojo administravimo aukštosios mokyklos Bialystoke (Lenkija) (wsap.edu.pl). Svečiai ypač domėjosi pažangios vaizdo konferencijų įrangos naudojimo studijų procese galimybėmis. Skaityti toliau

Peržiūrėjo: 287

Stebėk tiesiogines pamokas internetu!

Šiaulių universiteto dėstytojai moksleiviams: balandžio mėnesį stebėk tiesiogines pamokas internetu!

11.00–11.30 val. stebėk pamoką adresu http://distance.su.lt/tv/

Balandžio mėn. pamokų tvarkaraštis

Praėjus 2–3 dienoms po tiesioginės transliacijos pamokų įrašus galėsite rasti e. universiteto talpykloje ir “Youtube” svetainėje.

Esame tam, kad drauge kurtume idėjas! Siūlykite, ir mes pasistengsime tai įgyvendinti!

Peržiūrėjo: 242

Kviečiame dalyvauti mokslinėje – praktinėje konferencijoje

Kviečiame švietimo institucijų darbuotojus dalyvauti mokslinėje – praktinėje konferencijoje Nuotolinio mokymo patirtis šiaurės Lietuvos švietimo institucijose.

Konferencijos tikslas – apibendrinti ir plėtoti gerąją patirtį Šiaurės Lietuvos švietimo institucijose organizuojant nuotolinį mokymą bei rengiant mokymo programas.

Svarbios datos:
- Dalyvių registracija (registracijos forma internete) iki 2014-04-18
- Konferencijos organizatoriai informuos apie programą iki 2014-04-24

- Konferencija  2014-04-25

Kvietimas: kvietimas.pdf
Registracijo forma: http://registracija.distance.su.lt/

Kontaktinis asmuo

doc. dr. Sigita Turskienė, el. p. adresas sigita.t@distance.su.lt

Peržiūrėjo: 325

Seminare bus aptariami studijų virtualioje mokymosi aplinkoje stiliai

Balandžio mėn. 11 d., penktadienį, 10 val. Nuotolinių studijų centre vyks mokslo metodinis seminaras ,,Studijų virtualioje mokymosi aplinkoje stilių analizė”, pranešėja – lekt. Danutė Kaklauskienė.
Kviečiame ateiti į Nuotolinių studijų centrą adresu Vasario 16-osios g. 26.

Peržiūrėjo: 336

Vyksta dėstytojų mokymai apie nuotolinių studijų kursų kūrimą Moodle virtualioje aplinkoje

Pavasario semestrą vyksta Edukologijos fakulteto dėstytojų mokymai ,,E. studijų kursų kūrimas Moodle 2.* versijoje, portfelio (angl. portfolio) naudojimas”. Mokymų metu dalyviai įsisavins žinias apie e. studijų interaktyvių kursų rengimą Moodle 2.1 aplinkoje. Mokymų metu suteiktos žinios leis planuoti ir rengti interaktyvų e. studijų kursą, panaudojant naujas Moodle virtualios mokymosi aplinkos (VMA) galimybes. Skaityti toliau

Peržiūrėjo: 407

Patirties nuotolinių studijų srityje sklaida Kirgizijos universitetuose

2014 m. vasario 17-18 d. Biškeke, Kirgizijos nacionaliniame universitete Liudvikas Kaklauskas, Rytis Vilkonis ir Teodoras Tamošiūnas vedė 12 valandų mokymus keturių Kirgizijos universitetų 30 viešojo administravimo dėstytojų apie nuotolinių mokymų organizavimą Moodle aplinkoje, atitinkamų dalykų programų rengimą, mokymų nuotoliniu mišriuoju būdu patirtį. Skaityti toliau

Peržiūrėjo: 277

Socialinių mokslų fakulteto studijų kokybės dienos renginyje pristatytos šiuolaikiškos vaizdo konferencijų technologijos galimybės

Sausio 30 d. Socialinių mokslų fakultete vyko kokybės dienos „Studijų proceso ir rinkodaros veiklų tobulinimas“ renginys, kuriame buvo aptariamos studijų proceso tobulinimo galimybės. Nuotolinių studijų centro programinės įrangos koordinatorius Tomas Bersėnas šiame renginyje pristatė vaizdo konferencijų Skaityti toliau

Peržiūrėjo: 367

Publikuota nauja mokomoji knyga, skirta kuriantiesiems nuotolinių studijų kursus Moodle virtualioje aplinkoje

Metų sandūroje išleista ŠU Nuotolinių studijų centro darbuotojų dr. Liudviko Kaklausko ir Danutės Kaklauskienės mokomoji knyga ,,E. mokymo(si) organizavimas Moodle 2.x virtualioje mokymo aplinkoje”.

https://sub03.secure.su.lt/public/000114726_d.jpg

Skaityti toliau

Peržiūrėjo: 492

Kviečiame dėstytojus laikyti e. kursų kūrėjo kompetencijų testą

Siekdamas paskatinti e. studijų plėtrą Šiaulių universitete bei įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą strategiją, spartindamas neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą, Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centras parengė ir pradėjo taikyti e. kursų kūrėjo kompetencijų patikrinimo testą. Skaityti toliau

Peržiūrėjo: 430

Šiaulių universiteto nuotolinių studijų patirtis buvo pristatyta Kirgizijoje

Įgyvendindami projektą “High Objectives of National Organizational Reform” (HONOR), lapkričio 17–20 dienomis Nuotolinių studijų centro Techninio skyriaus vedėjas dr. Liudvikas Kaklauskas, Ugdymo sistemų katedros docentas ir Nuotolinių studijų centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Rytis Vilkonis ir Socialinių mokslų fakulteto profesorius dr. Teodoras Tamošiūnas lankėsi Kirgizijos sostinėje Biškeke. Skaityti toliau

Peržiūrėjo: 464