Nauja nuotoliniu būdu vykdoma studijų programa

Džiaugiamės 2015 /2016 m. m. pradėdami vykdyti bakalauro studijų programą Socialinė pedagogika (specializacija Pedagoginis psichologinis konsultavimas) nuotoliniu būdu. Studijuos studentai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų Europos šalių (Didžioji Britanija,  Norvegija ir t.t.

Peržiūrėjo: 12

Seminaras nuotolinių studijų kursų akreditavimo parengimui

Kviečiame dėstytojus į seminarą, kuriame padėsime užpildyti dokumentus, skirtus akredituoti studijų dalyką teikti nuotoliniu arba mišriu nuotoliniu būdu. 

Lauksime Jūsų 2015 m. birželio 12 d. 10 val. 207 a.P. Višinskio g.  19, Informatikos, matematikos, e. studijų institute.

Daugiau informacijos apie NSK akreditavimą

nsc@distance.su.lt

Peržiūrėjo: 200

Gegužės 15 d. 10 val. organizuojami mokymai.

2015 m. gegužės 15 d. 10 val.  P. Višinskio g.  25, Informatikos, matematikos, e. studijų institute bus organizuojami virtualios mokymo aplinkos Moodle ir  vaizdo įrangos Vidyo mokymai. Mokymų metu dalyviai įsisavins žinias apie e. studijų interaktyvių kursų rengimą Moodle  aplinkoje. Suteiktos žinios leis planuoti ir rengti interaktyvų e. studijų kursą, panaudojant naujas Moodle virtualios mokymosi aplinkos (VMA) galimybes, bei įrašyti savo vaizdo paskaitą su Vidyo vaizdo įranga. Mokymų metu su savimi turėti e. studijų kurso medžiagą, kurią su dėstytojo pagalbą galėsite talpinti į savo e. kursą. Sėkmingai baigus mokymus, bus išduotas autoriaus kompetenciją, kurti nuotolinių studijų kursus patvirtinantis pažymėjimas.

Mokymus ves doc. dr.  Liudvikas  Kaklauskas.

Norinčius dalyvauti prašome užsiregistruoti el. paštu: nsc@distance.su.lt

 

Peržiūrėjo: 244

Stebėk pamokas internetu!

Šiaulių universiteto dėstytojai vėl kviečia moksleivius  balandžio ir gegužės mėnesiais stebėti tiesiogines pamokas internetu! Nuo balandžio 13 d. kiekvieną pirmadienį žiūrėkite lietuvių kalbos dalyko, o kiekvieną antradienį – matematikos (informatikos) dalyko pamokas visad tuo pačiu laiku.

09.50–10.30 val. stebėk pamoką adresu http://distance.su.lt/tv/

 

Balandžio mėn. pamokų tvarkaraštis

Praėjus 2–3 dienoms po tiesioginės transliacijos pamokų įrašus galėsite rasti e. talpykloje  ir “Youtube” svetainėje.

Esame tam, kad drauge kurtume idėjas! Siūlykite, ir mes pasistengsime tai įgyvendinti!

Peržiūrėjo: 291

Reorganizacija

Dėl ŠU padalinių pertvarkymo Nuotolinių studijų centras reorganizuotas į Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto E. studijų centrą.

Peržiūrėjo: 378

Praktinis seminaras apie vaizdo konferencijų įrangos naudojimą

Kviečiame į praktinį seminarą ,,Vaizdo konferencijų įrangos naudojimas studijų procese”.
Jo metu bus pristatomos ir praktiškai demonstruojamos vaizdo konferencijų įrangos panaudojimo studijų procese galimybės.
Seminarą ves Nuotolinių studijų centro darbuotojai dr. Liudvikas Kaklauskas ir Tomas Bersėnas.

Taip pat bus pristatoma neseniai išleista L. Kaklausko, R. Vilkonio ir T. Bersėno parengta metodinė priemonė ,,Darbo su Moodle ir Vidyo praktinis vadovas”.

Renginio laikas:
lapkričio 14 d. (penktadienis) 11.30 val.

Renginio vieta:
Nuotolinių studijų centras, Vasario 16-osios g. 26.

Prašytume iš anksto registruotis el. pašto adresu nsc@distance.su.lt.

Kviečiame kelti kvalifikaciją e. studjų teikimo srityje.

Nuotolinių studijų centras

Peržiūrėjo: 505

Parengta nauja metodinė priemonė apie darbą su MOODLE ir VIDYO

     Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centras (NSC), siekdamas užtikrinti kokybišką ir produktyvų dėstytojų ir studentų darbą e. studijų aplinkose, išleido specialią metodinę priemonę. Ją galima rasti Šiaulių universiteto bibliotekos elektroninių leidinių skyriuje, taip pat galima pasinaudoti versija, kuri įrašyta į kompaktinę plokštelę. Leidinio autoriai – NSC darbuotojai: Liudvikas Kaklauskas, Tomas Bersėnas, Rytis Vilkonis.
Leidinys parengtas aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, atsižvelgiant į nuotolinių studijų plėtrą ir daugumos aukštųjų mokyklų naudojamą virtualiąją mokymosi aplinką Moodle. Dėl sparčios technologijų raidos ir dažnos Moodle versijų kaitos skirtingiems dalykams gali būti naudojamos skirtingos Moodle versijos – ne visada tikslinga perkelti nuotolinių studijų kursą į naują Moodle versiją, pvz., žinant, kad, keičiantis studijų programai, iš esmės bus koreguojamas dalyko turinys. Atsižvelgiant į tai šiame leidinyje pateikiamos dviejų aktualių Moodle versijų iliustracijos. Leidinį sudaro trys dalys. Pirmosios dvi skirtos Moodle vartotojams: pirmoji – dėstytojams, antroji – studentams. Trečioji dalis skirta darbui su vaizdo paskaitų sistema Vidyo. Leidinys taip pat bus naudingas studijuojantiesiems dalykus, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų panaudojimu mokymo(si) procese.
Leidinį galima rasti NSC tinklalapyje, meniu skiltyse Dėstytojams ir Studentams, rinktis Darbo su Moodle ir Vidyo praktinis vadovas (http://distance.su.lt/62_SU_tituliniu.pdf).

Linkime sėkmingų e. studijų.

ŠU NSC kolektyvas

Peržiūrėjo: 564

Nuotolinės studijos Šiaulių universitete intensyvėja

 

     Šiais mokslo metais Šiaulių universitetas toliau plečia nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų diegimą. Rugsėjį studentams nuotoliniu būdu pradėta teikti Vadybos magistro studijų programa (Socialinių mokslų fakultete), kitose studijų programose teikiama įvairių nuotolinių studijų kursų, kurie technologiškai praturtina tradicines studijas. Mišriuoju nuotoliniu būdu teikiamos Viešojo valdymo, Regionų plėtros ir valdymo studijų programos (Socialinių mokslų fakultete), kitose studijų programose taip pat nemažai atskirų studijų dalykų dėstoma mišriuoju nuotoliniu būdu. Intensyviai į nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų plėtros procesą yra įsitraukę ir kiti Universiteto fakultetai.

     Siekiant užtikrinti kokybiškas nuotolines ir mišriąsias nuotolines studijas Universitete, Šiaulių universiteto nuotolinių studijų kursų akreditavimo komisija periodiškai akredituoja studijų dalykų pagrindu parengtus nuotolinių studijų kursus (NSK). Iš viso akredituoti 106 NSK, iš jų 28 – nuotolinių studijų, 78 – mišriųjų nuotolinių studijų. 1 pav. sektorinėse diagramose pateikiamas akredituotų nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų kursų procentinis pasiskirstymas fakultetuose. Daugiausia akredituotų nuotolinių NSK yra Socialinių mokslų (42 proc. nuo visų akredituotų nuotolinių NSK), Humanitariniame (25 proc.) ir Socialinės gerovės ir negalės studijų (18 proc.) fakultetuose; dauguma jų sėkmingai naudojami studijų procese, ypač nuotoliniu ir mišriuoju nuotoliniu būdais teikiamose studijų programose. Daugiausia akredituotų mišriųjų nuotolinių NSK yra Socialinių mokslų (39 proc. nuo visų akredituotų mišriųjų nuotolinių NSK), Edukologijos (23 proc.) bei Matematikos ir informatikos (21 proc.) fakultetuose; kai kurie jų dėstytojų aktyviai atnaujinami ir pildomi, todėl ateityje galimai galės būti akredituojami ir kaip nuotoliniai NSK. Daugiausia akredituotų NSK dėsto Socialinių mokslų fakulteto profesoriai S. Žičkienė, T. Tamošiūnas, doc. L. Liukinevičienė, Edukologijos fakulteto doc. R. Vilkonis, Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto docentai K. Žilinskas, L. Kaklauskas, V. Giedrimas, Humanitarinio fakulteto lekt. R. Šatūnienė, Nuotolinių studijų centro doc. L. Kaklauskas.

     Šiuo metu kiekvienas Universiteto studentas turi galimybę studijuoti vidutiniškai 3-4 dalykus virtualioje studijų aplinkoje. Nuotoliniu ir mišriuoju nuotoliniu būdais teikiamų studijų programų studentai virtualioje aplinkoje studijuoja daugelį dalykų. Pastaruosius kelerius metus matome, kad studijų technologinių inovacijų diegimas sparčiai intensyvėja ir sudaro galimybę patenkinti šiuolaikinių veiklių ir reiklių studentų bei dėstytojų poreikius. Bendradarbiaudami su Universiteto fakultetais ir kitų švietimo institucijų kolegomis Lietuvoje, dedame pastangas, kad artimiausioje ateityje pasiūlytume daugiau studijų programų ir atskirų studijų dalykų, kurie būtų dėstomi nuotoliniu ar mišriuoju nuotoliniu būdais ir skirti Universiteto studentams bei plačiajai visuomenei.

ŠU Nuotolinių studijų centro informacija

akredituoti NSK – diagramos pagal fakultetus 2014-09-08 duomenimis

Peržiūrėjo: 591

Kolegos iš Lenkijos partnerinės institucijos domėjosi ŠU Nuotolinių studijų centro veikla

Gegužės 7 d. ŠU Tarptautinės savaitės metu Nuotolinių studijų centre lankėsi kolegos Marek Budkiewicz ir Maciej Romaniak iš Stanislovo Stažičiaus viešojo administravimo aukštosios mokyklos Bialystoke (Lenkija) (wsap.edu.pl). Svečiai ypač domėjosi pažangios vaizdo konferencijų įrangos naudojimo studijų procese galimybėmis. Skaityti toliau

Peržiūrėjo: 953

Stebėk tiesiogines pamokas internetu!

Šiaulių universiteto dėstytojai moksleiviams: balandžio mėnesį stebėk tiesiogines pamokas internetu!

11.00–11.30 val. stebėk pamoką adresu http://distance.su.lt/tv/

Balandžio mėn. pamokų tvarkaraštis

Praėjus 2–3 dienoms po tiesioginės transliacijos pamokų įrašus galėsite rasti e. universiteto talpykloje ir “Youtube” svetainėje.

Esame tam, kad drauge kurtume idėjas! Siūlykite, ir mes pasistengsime tai įgyvendinti!

Peržiūrėjo: 805